De zorg wordt uitgevoerd door een klein vast team. In overleg met u wordt een zorgplan opgesteld waarin de doelen en afspraken worden vastgelegd van de te leveren zorg. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen. Wanneer specifieke verpleegkundige handelingen noodzakelijk zijn, zullen verpleegkundigen uit het specialistisch team van Icare deze verzorgen.

Senior woman with her home caregiver

 

[/pagelayout]