Verzorging en verpleging

De zorg en ondersteuning wordt geboden door een vast team van medewerkers van het HerstelHotel. Er is 24 uur per dag verpleegkundige zorg aanwezig. Daarnaast is een kaderarts ouderenzorg (huisartspraktijk Stationsstraat) verbonden aan het HerstelHotel en zijn er samenwerkingsafspraken met apotheken en behandelaren. Samen levert dit team van betrokken zorgverleners de zorg en ondersteuning.
 

Samen met u worden duidelijke doelen geformuleerd waar tijdens het kortdurend verblijf naar toe gewerkt zal worden. We stellen daarom bij de opname al vast waaraan we gaan werken en wat de verwachte datum voor ontslag is. Zo werken we samen vanuit dezelfde verwachtingen aan uw herstel of terugkeer naar de eigen omgeving.
 

In zogenaamde MDO-besprekingen wordt de voortgang besproken. Mocht bijstelling van doelen of opnameduur nodig zijn, dan zal dit in overleg met u worden aangepast. Ook kunnen uw mantelzorgers of naasten betrokken worden bij uw herstel of terugkeer naar huis: mogelijk kunnen zij bijdragen in het regelen van benodigde aanpassingen of hulpmiddelen voor de thuissituatie, of voor het regelen van (tijdelijk) extra ondersteuning thuis. We zijn samen verantwoordelijk voor een goed verloop van het verblijf en terugkeer naar uw eigen omgeving.
 

Behandeling

Uw huisarts blijft uw behandelend arts tijdens uw verblijf in het Herstelhotel. Soms, wanneer u wat verder weg woont, kan uw huisarts waargenomen worden door de huisartsen van de praktijk Stationsstraat. In andere situaties kan het voorkomen dat ook de specialist ouderengeneeskunde betrokken is bij uw behandeling. Dit gaat altijd op verzoek van of in goed overleg tussen de artsen zelf.
 
De huisarts (kaderarts ouderenzorg) van de aan het HerstelHotel verbonden huisartspraktijk stationsstraat is wel betrokken bij de zorg aan de gasten in het Herstelhotel.

Daarnaast wordt behandeling geboden door fysiotherapeuten van Fysiotherapie de Leeuwerik. Ook zij zijn nauw betrokken bij alle zorg en ondersteuning aan gasten van het Herstelhotel. Andere behandelaren worden ook ingezet, wanneer dit maar nodig is. Hierover zijn met verschillende partners afspraken gemaakt. De NNCZ heeft een behandeldienst voor haar verpleeghuiscliënten, van waaruit ook behandelaren kunnen worden ingezet in het Herstelhotel wanneer dit maar wenselijk is.
 

 
 

 

Contactgegevens

Het Haagje 85
7902 LD Hoogeveen

0528 200 400
Info@HerstelhotelHoogeveen.nl

 

DSCF2078