Voor verwijzers

Huisartsen, wijkverpleegkundigen, transferverpleegkundigen of medisch specialisten kunnen cliënten verwijzen naar het Herstelhotel. De coördinator van het Herstelhotel of dienstdoende verpleegkundige zal samen met de verwijzer nagaan of het Herstelhotel de juiste plek is voor de cliënt. Voorop staat dat verblijf in het Herstelhotel altijd gericht is op herstel of ontlasting mantelzorg, met de bedoeling terug te keren naar de eigen woonomgeving. Het Herstelhotel is geen crisisopvang of voorportaal voor langdurig verblijf (Wlz).

In veel gevallen zal het gaan om ‘medisch geïndiceerd’ kortdurend verblijf, wat bij de zorgverzekering is ondergebracht als ‘eerstelijns verblijf’. Conform de criteria van de zorgverzekeraars zal de (huis)arts hiervoor moeten verwijzen. De coördinator of dienstdoende verpleegkunde van het Herstelhotel zal de verwijzer hiervoor een formulier toesturen waarop de afweging voor ELV wordt toegelicht en de arts voor verwijzing dient te tekenen.

In situaties waarin het tijdelijk verblijf bedoeld is ter ontlasting van mantelzorgers zal een verzoek voor respijtzorg moeten worden ingediend bij het Wmo-loket. Ook hierin kan de coördinator adviseren of ondersteunen. De aanvraag moet uiteindelijk wel door de cliënt zelf of diens naasten worden ingediend bij de gemeente.

De huisarts blijft tijdens het verblijf verantwoordelijk voor de medische zorg. Eventueel kan in overleg met de aan het Herstelhotel verbonden huisartsenpraktijk Stationsstraat afspraken worden gemaakt over waarneming, wanneer dit wenselijk is. Wanneer er sprake is van complexe zorg kan vanuit de betrokken zorgorganisatie (de NNCZ) een specialist ouderengeneeskunde bij de behandeling betrokken worden. Dit gaat altijd in afstemming en overleg met de eigen huisarts van de cliënt. Ook andere behandelaren, zoals fysiotherapeut of ergotherapeut, kunnen worden ingezet in het Herstelhotel als onderdeel van de multidisciplinaire behandeling. De huisarts kan deelnemen aan het MDO waar de cliënt besproken wordt met de betrokken disciplines, of zich laten vertegenwoordigen door de huisarts van de huisartsenpraktijk Stationsstraat.

Inzet van behandelaren als de SO en fysiotherapie maken onderdeel uit van de Zvw prestatie eerstelijns verblijf. Huisartsenzorg, ook in het geval van eerstelijns verblijf, worden door de huisartsenpraktijk gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. In het geval van eerstelijns verblijf gelden hiervoor de hiervoor bedoelde prestaties huisartsenzorg ELV.

Voor meer informatie over verwijzing, afstemming over of afweging van verblijf in het Herstelhotel kunt u contact opnemen met de coördinator van het Herstelhotel (of dienstdoende verpleegkundige) via telefoonnummer 0528 200400.
 

 

Contactgegevens

Het Haagje 85
7902 LD Hoogeveen

0528 200 400
Info@HerstelhotelHoogeveen.nl

 

DSCF2078