Voor een eventueel verblijf in het Herstelhotel wordt met u besproken of u aan de gestelde criteria voldoet. Wanneer dat niet het geval blijkt te zijn zal met u besproken worden welke alternatieven er zijn. Indien nodig zullen we helpen het alternatief te realiseren.

Uiteraard kunt u bezoek ontvangen. Uw bezoek is vanaf 10.00 uur welkom, er zijn geen bezoektijden. Bezoek kan mee-eten in het restaurant. Als uw bezoek graag wil blijven slapen is dat ook bespreekbaar. In de loop van de avond gaat de voordeur op slot en moet er dus worden aangebeld om binnen te komen.

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Een verblijf in het Herstelhotel zal doorgaans niet langer dan enkele weken duren. Wanneer blijkt dat het herstel van u of van uw thuissituatie niet verloopt zoals verwacht, zullen we samen met u naar een oplossing te zoeken. In principe is een verblijf van zes weken het maximum.

Op uw kamer is geen telefoonaansluiting. Die mogelijkheid bestaat wel maar de kosten van het overzetten van een vaste telefoonaansluiting zijn hoog aangezien uw verblijf kort is. Een mobiele telefoon is een beter alternatief. Er is in het Herstelhotel een wifi netwerk aangebracht waardoor internetten en e-mailen mogelijk is. U dient hier zelf een laptop voor mee te nemen. Het Herstelhotel is telefonisch wel bereikbaar, maar doorverbinden met gasten is niet de bedoeling en meestal ook niet mogelijk.

In het Herstelhotel wordt geen recreatieprogramma aangeboden. Wel is het mogelijk om mee te doen aan de activiteiten die in het Jannes van der Sleedenhuis georganiseerd worden. In sommige gevallen zal hier een eigen bijdrage voor worden gevraagd.