Kosten

Verblijf in het Herstelhotel zal in de meeste gevallen plaatsvinden op basis van een verwijzing of beschikking. Wanneer u door een arts verwezen wordt naar het Herstelhotel voor een zogenaamd ‘medisch geïndiceerd verblijf’ dan geldt dat uw verblijf volledig wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. U betaalt geen eigen bijdrage voor de zorg en diensten binnen het HerstelHotel. Wel heeft dit gevolgen voor uw eigen risico binnen de Zorgverzekeringswet, waarom u toch geconfronteerd wordt met kosten, gelijk aan maximaal het eigen risico van uw zorgverzekering.
Heeft u een beschikking van de gemeente voor tijdelijk verblijf als vorm van respijtzorg ter ontlasting van mantelzorgers, dan wordt uw verblijf vergoed door de gemeente. Voor deze vorm van verblijf geldt een eigen bijdrage die geïncasseerd wordt via het CAK. Deze eigen bijdrage is inkomensafhankelijk, waarom niet is aan te geven hoe hoog deze eigen bijdrage voor u zal zijn. Krijgt u al ondersteuning vanuit de Wmo, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of dagbesteding, dan betaalt u al de eigen bijdrage en zal met het verblijf in het Herstelhotel veelal ongewijzigd blijven.
Behalve de zorg, ondersteuning en eventuele behandeling wordt voorzien in benodigde hulpmiddelen (niet persoonsgebonden) en hotelfaciliteiten. De kamers zijn ingericht zoals u dat van een Hotel kan verwachten.

Niet geïndiceerd verblijf

Soms kan het wenselijk zijn tijdelijk in het HerstelHotel te verblijven zonder dat daar nu direct een medische indicatie voor is, of wenst u geen beroep te doen op de gemeente voor een beschikking voor respijtzorg. U kunt dan op eigen kosten gebruik maken van het Herstelhotel, eveneens voor een duidelijke vooraf afgesproken kortdurende periode. Voorwaarde is wel dat u een zorgvraag hebt, omdat het anders een reguliere hotelverblijf wordt, waarvoor het Herstelhotel niet bedoeld is.
U betaalt in deze situatie zelf voor het verblijf en bijkomende kosten (zoals eten en drinken). Sommige zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten voor het verblijf in een HerstelHotel, vaak als onderdeel van de aanvullende verzekering en onder bepaalde voorwaarden van de reden van verblijf. U kunt hierover informatie verkrijgen bij uw eigen zorgverzekeraar.

De zorg kan in deze situatie geleverd worden op basis van een thuiszorgindicatie. De coördinator van het Herstelhotel kan hier informatie over geven en samen met u bepalen wat mogelijk is. Eventueel kan ook in afstemming met andere zorgaanbieders naar een goed alternatief worden gezocht, mocht dit wenselijk of beter passend zijn.

Contactgegevens

Het Haagje 85
7902 LD Hoogeveen

0528 200 400
Info@HerstelhotelHoogeveen.nl

 

IMG_2166