Klachten en ideeën

Bij het HerstelHotel horen we graag dat cliënten, familieleden en andere naastbetrokkenen tevreden zijn over de geboden zorg en dienstverlening. Maar ook als u klachten of suggesties voor verbetering hebt, staan we daarvoor open. Uw mening telt en geeft ons de mogelijkheid onze werkwijze beter af te stemmen op uw wensen.
 

Waar kunt u terecht met uw klacht

Als u een klacht heeft dan kunt u daarvoor in de eerste plaats terecht bij de betrokken medewerker. Ervaring leert dat zo’n gesprek vaak voldoende is om het probleem op te lossen. Mocht u niet tevreden zijn over de oplossing, of als u deze benadering in uw geval niet passend vindt, dan kunt u in gesprek gaan met de coördinerend verpleegkundige van het HerstelHotel of vragen om een gesprek met een leidinggevende.
 

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

Wenst u niet met de medewerker of leidinggevende u klacht te bespreken? Of wilt u ondersteuning? Dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris. De onafhankelijke klachtenfunctionaris is een functionaris die zorg draagt voor de opvang en de bemiddeling van klachten. Zij heeft een onafhankelijke positie. U kunt contact zoeken met de klachtenfunctionaris via het telefoonnummer 0528 200200. U kunt de klacht ook per e-mail indienen: klachtenfunctionaris@nncz.nl.
U kunt de gehele klachtenprocedure eenvoudig opvragen via het contactformulier, of door een e-mail te sturen naar de klachtenfunctionaris.
 

 
 

 

Contactgegevens

Het Haagje 85
7902 LD Hoogeveen

0528 200 400
Info@HerstelhotelHoogeveen.nl

 

DSCF2078