Het HerstelHotel is bedoeld voor mensen die voor een korte periode zorg en ondersteuning nodig hebben, met de bedoeling daarna weer naar de eigen woonomgeving terug te keren. U kunt daarbij denken aan de volgende situaties:

Medisch geïndiceerd verblijf

Het kan voorkomen dat mensen die thuis wonen en ondanks eventuele beperkingen zich nog kunnen redden, eventueel met zorg vanuit de thuiszorg. Door omstandigheden (korte ziekte zoals griep, na een val, door een behandeling of welke andere reden ook kan het dan nodig zijn tijdelijk even in het HerstelHotel te verblijven omdat het even thuis niet lukt. In deze gevallen moet de reële verwachting zijn dat terugkeer naar huis op korte termijn weer mogelijk is. De huisarts speelt hierin een belangrijke rol. De huisarts bepaalt of er sprake is van medisch geïndiceerd kortdurend verblijf.
 

Respijtzorg

Veel mensen zijn thuis afhankelijk van zorg van hun partner, familie of vrienden. Dit noemen we mantelzorg. Als de mantelzorg tijdelijk uitvalt vanwege vakantie of ziekte, kan een tijdelijk verblijf in het Herstelhotel uitkomst bieden.

Het kan ook zijn dat de mantelzorg doorlopend zwaarbelast is. In dat geval kan tijdelijke ontlasting van de mantelzorg, door een kortdurende periode van verblijf in het HerstelHotel een oplossing zijn om de mantelzorger te ontlasten (respijt te geven) zodat de mantelzorger(s) ‘op adem’ kunnen komen.
 

Herstelzorg na ziekenhuis opname

Ook wanneer u in het ziekenhuis behandeld bent en er geen reden is om langer in het ziekenhuis te verblijven, maar u zich ook nog niet thuis kunt redden – ondanks de mogelijke inzet van mantelzorg en thuiszorg – is een tijdelijk verblijf in het Herstelhotel mogelijk.
In het HerstelHotel kunt u verder op krachten komen en aan uw herstel werken. Eventueel met behulp van een fysiotherapeut of andere behandelaren. Vanuit het Herstelhotel kan ook samen met u en eventueel uw naasten of mantelzorgers gekeken worden naar wat er thuis nodig is of geregeld moet worden om weer naar huis te kunnen gaan.
 
 

Contactgegevens

Het Haagje 85
7902 LD Hoogeveen

Tel: 0528 200 400
Info@HerstelhotelHoogeveen.nl

 

DSCF2003