Het HerstelHotel Hoogeveen biedt adequate zorg in een rustgevende en gastvrije omgeving. Gevestigd aan de Eisenhowerstraat in Hoogeveen krijgt u de zorg die u nodig heeft. Gepland, maar indien nodig, ook ongepland. Er is namelijk altijd iemand in de buurt die hulp kan bieden.

Het ontstaan van het Herstelhotel

Al geruime tijd bestond bij enkele huisartsen in Hoogeveen het idee om een ‘huisartsenkliniek’ te ontwikkelen. Het Jannes van der Sleedenhuis en Icare signaleerden een behoefte aan herstel- en respijtzorg in verschillende vormen.

In september 2013 kwam in het Jannes van der Sleedenhuis aan de Eisenhowerstraat ruimte vrij, nadat een deel van de bewoners is verhuisd naar de nieuwe locatie Wolfsbos. Huisartsen, Icare en het Jannes van der Sleedenhuis hebben deze kans aangegrepen om hun ideeen te combineren en daar het HerstelHotel Hoogeveen te vestigen.

Het team

In het HerstelHotel kan 24 uur per dag 7 dagen per week zorg geboden worden. Voor het verlenen van de zorg is een gezamenlijk team van medewerkers van zowel het Jannes van der Sleedenhuis alsook van Icare samengesteld. In principe blijft uw eigen huisarts behandelaar.

Onderzoek

Het HerstelHotel Hoogeveen is een tijdelijk project. Vanuit de Universiteit Leiden wordt onderzoek naar de behoefte en het effect van deze zorgvorm gedaan.