Opnameprocedure

Doorgaans zal de huisarts, het transferbureau van het ziekenhuis of de wijkverpleegkundige u doorverwijzen naar het Herstelhotel. De coördinator van het HerstelHotel bekijkt samen met de verwijzer en met u of het HerstelHotel de juiste plek voor u is en bespreekt de opnamemogelijkheid met u. Bij twijfel kan de coördinator de hulp inroepen van de kaderarts ouderenzorg.
 
Binnen 24 uur na opname in het Herstelhotel zal de coördinator tijdens een intakegesprek onder meer de zorgdoelen met u bespreken. Op basis hiervan wordt een zorgplan opgesteld en een voorgenomen ontslagdatum. De zorg zal worden uitgevoerd door een team van zorgmedewerkers en zal regelmatig met u geëvalueerd worden, als ook met betrokken behandelaren.
 
Indien u voldoende hersteld bent om terug te kunnen keren naar uw eigen huis, ondersteunen we u bij deze terugkeer. Wanneer er een andere vorm van zorg of ondersteuning wenselijk is, gaan we hierover met u in gesprek.
 

Kom ik in aanmerking?

Om voor verblijf in het HerstelHotel in aanmerking te komen geldt allereerst dat er sprake moet zijn van een verblijf met een tijdelijk karakter en gericht op terugkeer naar de eigen woonomgeving. Het HerstelHotel is niet bedoeld als crisisopvang of voorportaal voor opname in een verpleeghuis.
 
Terugkeer naar de eigen woonomgeving is daarom één van de belangrijkste criteria. Daarnaast is hiervoor vaak een beschikking of verwijzing nodig. Voor herstelgerichte zorg is een verwijzing nodig van de huisarts of arts in het ziekenhuis. Voor tijdelijk verblijf in verband met ontlasting van de mantelzorger(s) is een beschikking van de gemeente nodig. De coördinator van het HerstelHotel kan u of uw naasten hierin adviseren.
 
Andere criteria die gelden voor het verblijf in het HerstelHotel verlangen dat er geen sprake is van actieve psychische- of verslavingsproblematiek. Gasten moeten in staat zijn regie te voeren en zelfstandig gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld de alarmering (zusteroproep-systeem).
 

 

Contactgegevens

Het Haagje 85
7902 LD Hoogeveen

0528 200 400
Info@HerstelhotelHoogeveen.nl

 
DSCF2036