Het Herstelhotel Hoogeveen biedt in een hotelachtige setting zorg en ondersteuning gericht op herstel, tijdelijke ontlasting van mantelzorgers of kortdurende specifieke medische zorg onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Het verblijf is altijd kortdurend en gericht op terugkeer naar de eigen woonomgeving. Hiermee willen we onze gasten helpen het thuis wonen langer mogelijk te maken, ook als het tijdelijk even niet gaat of een korte periode verblijf met zorg nodig is.

Het ontstaan van het Herstelhotel

Het Herstelhotel is een gezamenlijk initiatief van Huisartsenpraktijk Stationsstraat en de NNCZ (Jannes van der Sleedenhuis), gestart in 2014. Het Herstelhotel is gevestigd aan Het Haagje 85 in Hoogeveen in een deel van het Woonzorgcentrum Jannes van der Sleedenhuis De Kaap.

Het team

De specifieke zorg- en ondersteuningsvragen van onze gasten die tijdelijk verblijven in het Herstelhotel vragen om deskundige en professionele, zelfstandige medewerkers. Het team bestaat uit verpleegkundigen, helpenden, verzorgenden, facilitair medewerkers en vrijwilligers. De coördinatie ligt bij een HBO-verpleegkundige. Er is 24 uur per dag verpleegkundige zorg aanwezig. Huisartsen van praktijk Stationsstraat zijn verbonden aan het Herstelhotel voor de coördinatie van de medische zorg. Daarnaast werken we samen met verschillende behandelaren, zoals fysiotherapeuten, ergotherapeut, diëtist en de specialist ouderengeneeskunde.

U kunt virtueel rondkijken in het herstelhotel.

Contactgegevens

Het Haagje 85
7902 LD Hoogeveen

Tel: 0528 200 400
Info@HerstelhotelHoogeveen.nl

IMG_2159